Polub nas na Facebook (58) 322 36 70 PASAZ: Pon - Sob: 9:00 - 21:00, Ndz: 9:00 - 20:00
Menu
Czytaj dalej

O CENTRUM

Rozbudowany Morski Park Handlowy jest miejscem, w którym znajduje się bogata oferta spożywcza, meblowa, artykułów wyposażenia wnętrz, materiałów remontowych i budowalnych.

Hipermarket, punkty usługowe oraz gastronomiczne dają możliwość zrealizowania kompleksowych i przyjemnych zakupów.  Centrum zlokalizowane jest w pobliżu dynamicznie rozwijających się osiedli mieszkaniowych Gdańska Południe, jednocześnie bliskość trójmiejskiej obwodnicy ułatwia dojazd klientom z okolicznych miejscowości. Rozległy teren, na którym położony jest Morski Park Handlowym, duża ilość bezpłatnych miejsc parkingowych i brak barier architektonicznych sprawia, że centrum jest idealną destynacją zakupową.

INFORMACJE DLA NAJEMCÓW

Wynajem lokali:

Agnieszka Michalczewska

tel. (48) 504 290 454
agnieszka.michalczewska@aspenn.pl

Ada Budynek

tel. (48) 722 202 004
ada.budynek@cushwake.com

 

Centrum Handlowe Morski Park Handlowy

ul. Przywidzka 6, 10A
80-174 Gdańsk

Biuro Zarządu Morskiego Parku Handlowego

tel. (58) 322 36 70
fax (58) 322 36 80
biuro@morskipark.pl

 


 

Jak dojechać:

Morski Park Handlowy znajduje się 9 km od centrum Gdańska
W pobliżu centrum znajdują się przystanki autobusowe linii: 115, 155, 156, 174 i 574
Postój taksówek 19 996

 

 

 

Udogodnienia:

WI-FI
Pokój Rodzica z Dzieckiem
Punkt odbioru/nadań DHL
Bezpłatny parking
Paczkomat IN-POST
Bankomaty/wpłatomaty
Usługi krawieckie
Myjnia parowa

 

INFORMACJE REGULAMINOWE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej morskipark.pl (dalej jako Strona).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: GRP sp. z o. o. Al. Niepodległości 217/3 00-133 Warszawa
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: biuro@imorskipark.pllub pod numerami tel.: 58 322 36 70 (pon - pt od 9:00 – 17:00).
 4. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej Użytkownikiem.
 5. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą Formularza dostępnego na Stronie, tj.: formularza kontaktowego w celach zapytania o produkty lub usługi.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO w celu realizacji usług lub sprzedaży towarów oraz w celu rozpatrywania składanych reklamacji; Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy, a następnie nie dłużej niż do końca upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku postępowań przez czas trwania postępowań, a także dłużej, jeżeli będzie to uzasadnione brzmieniem orzeczenia.
 3. Dane osobowe przekazywane na Formularzu są przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w celu prowadzenia ksiąg podatkowych (wystawianie faktur, opłata podatków). Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze wynikających m.in. z Prawa Podatkowego.
 4. Dane osobowe przekazywane na Formularzu są przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (np. windykacja należności) oraz w celach statystycznych. Dane są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
 5. Dane osobowe przekazane na Formularzu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści formularza (np. zapytanie o usługę, reklamację). Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika.
 6. W zależności od treści podanej w Formularzu, dane mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż zakończenie kontaktu w celu archiwizacyjnym (wskazanie przebiegu korespondencji w przyszłości np. w przypadku roszczeń Użytkownika) stanowiącym prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit f) RODO).
 7. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
  6. W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@morskipark.pl 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Firmy, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. kurierzy / spedytorzy / przewoźnicy – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy dokumentów / towarów przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w celu realizacji dostawy do Klienta.
  2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.
  3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).
  4. dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze(kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zabezpieczenie danych osobowych przez GRP sp. z o. o. realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.
 2. W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Stronę w następujących celach:
  1. zapamiętywania danych z wypełnianych na Formularzu Zamówienia;
  2. dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
  3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony;
  4. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczeniu im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

INNE TECHNOLOGIE

 1. Administrator korzysta na Stronie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizowania ruchu na Stronie i jej optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Google Analytics gromadzi w automatyczny sposób informacje o korzystaniu ze Strony przez Użytkownika. Dane te są przechowywane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Google LLC posiada certyfikat Tarcza Prywatności EU-US gwarantujący odpowiedni poziom ochrony danych.Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności na Stronie internetowej. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 2. Administrator korzysta na Stronie z narzędzi marketingowych Google AdWords dostarczanych przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu promocji Strony w wynikach wyszukiwania, na stronach osób trzecich a także w celach remarketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Podczas odwiedzin Strony, Google AdWords automatycznie zapisuje na urządzeniu Użytkownika plik remarketing cookie, który umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie Google podczas wyświetlania Strony, Google wykorzysta dane Użytkownika wraz z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://myaccount.google.com/.Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google AdWords dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 3. Administrator może korzystać z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Dzięki narzędziu Piksel Facebooka Administrator może mierzyć skuteczność swoich reklam oraz dostosowywać reklamy do danego Użytkownika. Podstawą prawną powyższych działań jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Piksel Facebooka automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu ze Strony przez Użytkownika, a następnie przekazuje te dane na swoje serwery na terenie UE albo w Stanach Zjednoczonych i tam je przechowuje. Na podstawie zbieranych informacji Administrator nie jest w stanie zidentyfikować danego Użytkownika Strony. Zebrane dane pozwalają jedynie określić jakie działania na Stronie podjął Użytkownik. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka znajdują się pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_contentZarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Firma Facebook również przystąpiła do programu Tarcza Prywatności EU-US zapewniając tym samym odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych.
 4. Na Stronie umieszczone są wtyczki udostępnione przez portale społecznościowe tj. Instagram, Facebook i Pinterest. W momencie, gdy Użytkownik wyświetla Stronę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami administratorów portali społecznościowych. Portale te uzyskują w ten sposób informacje o wyświetleniu Strony przez Użytkownika i wraz z jego numerem IP zapisują je automatycznie na swoich serwerach i tam przechowują. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce, aby dany portal społecznościowy przyporządkowywał dane zebrane w trakcie wyświetlania Strony bezpośrednio do jego profilu, powinien wylogować się z portalu społecznościowego przed wejściem na Stronę. Istnieje również możliwość wyłączenia wtyczek portali społecznościowych na Stronie poprzez zastosowanie odpowiednich rozszerzeń przeglądarki np. blokowanie skryptów. Cel, zakres i podstawy przetwarzania danych przez administratorów wskazanych portali społecznościowych zostały szczegółowo opisane w ich politykach prywatności.

 

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) GRP Sp. z o.o. (Administrator) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 217/3,
 2. W sprawach ochrony danych osobowych należy się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a) w celu wykonania umowy i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z Administratorem umowy (art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy prawo przedsiębiorców i in. (art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o danych osobowych),
  c) w celach dowodowych, na potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
  d) tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6. ust.1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi doradcze, administracyjne (w tym usługi zarządzania Morskim Parkiem Handlowym), rachunkowe, marketingowe, prawne, informatyczne, ubezpieczeniowe, banki, pośrednicy finansowo-ubezpieczeniowi, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, izby rozliczeniowe i podmioty pośredniczące w rozliczeniach, audytorzy zewnętrzni, organy nadzoru,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania wzajemnych relacji, chyba, że przepisy szczególne nakazują przetwarzanie w dłuższym okresie,
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, w razie ich niezgodności ze stanem rzeczywistym, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 5. Posiadanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) GRP Sp. z o.o. (ADO) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego jest GRP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 217/3,
 2. W sprawach ochrony danych osobowych należy się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi ochrony, zakłady ubezpieczeń, organy wymiaru sprawiedliwości, PUP, ZUS
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 8. Posiadanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zachowania wymogów bezpieczeństwa.

 

 1. Teren parkingu (dalej również jako: Parking) stanowi integralną część Morskiego Parku Handlowego w Gdańsku przy ul. Przywidzkiej 6/10A (dalej również jako: MPH). Właścicielem Parkingu jest GRP sp. z o.o. (dalej również jako Spółka).
 2. Każdy użytkownik pojazdu (dalej również jako Użytkownik) poprzez wjazd na teren Parkingu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu (dalej również jako: Regulamin) i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.
 3. Parking jest niestrzeżony. Parking jest bezpłatny wyłącznie dla klientów MPH w godzinach otwarcia. Spółka ma prawo naliczać opłatę za korzystanie z Parkingu przez inne osoby, w wysokości 10 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę parkowania.
 4. Parking jest czynny w godzinach od 5.30 – 22.00 we wszystkie dni tygodnia poza niedzielami niehandlowymi lub innymi dniami ustawowo wolnymi od handlu.
 5. W widocznym miejscu, przy wjeździe na teren Parkingu znajduje się tablica informacyjna określająca warunki korzystania z Parkingu.
 6. Pojazdy można parkować tylko na wyznaczonych miejscach, zabrania się parkowania na chodnikach, trawnikach, drogach pożarowych, drogach dojazdowych i innych miejscach nieprzeznaczonych do parkowania.
 7. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu Użytkownik nie zawiera ze Spółką umowy przechowania pojazdu lub jakiejkolwiek innej umowy, która zobowiązywałaby Spółkę do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu powstałe na terenie Parkingu lub na drogach wewnętrznych z winy Użytkowników, osób trzecich bądź działania siły wyższej, jak również ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy w pojeździe pozostawione lub stanowiące jego wyposażenie. Użytkownik pozostawia pojazd na Parkingu na własną odpowiedzialność.
 8. Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych. Jeżeli Użytkownik poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu lub na drogach wewnętrznych w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu bądź też bezpieczeństwu Użytkowników lub innych klientów MPH, a w szczególności zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania karty opisanej w pkt. 12, Zarządca będzie uprawniony do wezwania odpowiednich podmiotów w celu odholowania takiego pojazdu na koszt Użytkownika / właściciela pojazdu.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na Parking pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju materiały, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia, każdy posiadacz pojazdu, w tym pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu wynikłe dla jakiegokolwiek podmiotu w związku z wjazdem tego pojazdu na teren Parkingu.
 10. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 20 km/h.
 11. Osoba korzystająca z Parkingu zobowiązana jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz stosowania się do nakazów obsługi oraz ochrony MPH.
 12. Miejsca parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych przeznaczone są dla klientów posiadających karty osoby niepełnosprawnej umieszczone w widocznym miejscu za szybą samochodu. Zabrania się parkowania na wyżej wymienionych miejscach pojazdów do tego nieuprawnionych.
 13. Parking jest monitorowany w sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu przez Użytkowników Parkingu, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu użytkowania Parkingu. Nagrania z kamer monitoringu mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku Użytkowników Parkingu, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu.
 14. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach, nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla parkowania.
 15. Zabrania się wjazdu pojazdów na teren Parkingu, których ciężar i rozmiary uniemożliwiają zastosowanie się do znaków drogowych umieszczonych na Parkingu.
 16. Na terenie Parkingu, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych na Parking i wyjazdowych z Parkingu zabronione jest:
  1. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje;
  2. parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z Parkingu innym użytkownikom;
  3. poruszanie się pojazdem po terenie Parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub wyjazd z Parkingu,
  4. prowadzenie handlu, czynności usługowych lub komercyjnych oraz innej działalności gospodarczej bez zgody Spółki lub osób przez nią umocowanych.

Użytkownicy Parkingu zobowiązani są do:

 1. zachowania na terenie parkingu czystości;
 2. przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych;
 3. podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi lub ochrony MPH, odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek.
 1. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, Użytkownik Parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Spółkę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko Użytkownika Parkingu.
 2. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim na terenie Parkingu lub wokół Parkingu na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać do Spółki telefonicznie pod numerem 58 322 36 70 lub na adres e-mail: biuro@morskipark.pl
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Parkingu w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym poza godzinami wskazanymi w ust. 4, stanowi samowolne naruszenie posiadania Spółki i przysługującego Spółce prawa własności.
 4. W razie naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, Spółka ma prawo podjąć wszelkie czynności w celu ochrony przysługującego jej posiadania i prawa własności. Spółka ma również prawo podjąć wszelkie czynności celem ustalenia tożsamości Użytkowników, naruszających postanowienia Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu ogólnego MPH.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.